Điều khoản & Điều kiện của UltraLock

 

1. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của Hệ thống

 

UltraLock cung cấp (1) trang web tại  www.ultralock.vn  và các miền liên quan (gọi chung là “Trang web”) và (2) các dịch vụ có thể truy cập thông qua các trang web (“Ứng dụng web”) và phần mềm có thể tải xuống đến thiết bị di động (“(Các) Ứng dụng Di động”) để sử dụng với thiết bị thông minh của UltraLock (“Sản phẩm”). Nói chung, Trang web, Ứng dụng web, Sản phẩm và Ứng dụng dành cho thiết bị di động được gọi là “Dịch vụ” trong các Điều khoản này. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cấu thành sự đồng ý của bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, điều này thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và UltraLock.

 

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI CHẤP NHẬN” HOẶC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN (“ĐIỀU KHOẢN”) DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO NÀY, ĐỪNG NHẤP VÀO “TÔI CHẤP NHẬN” VÀ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 

VUI LÒNG LƯU Ý RẰNG MỤC 17 TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHỨA ĐỐI VỚI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ ĐIỀU KHOẢN TRẢ LỜI, BAO GỒM MỘT HÀNH ĐỘNG LỚP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN CỦA BẠN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP BẠN CÓ THỂ CÓ VỚI ULTRALOCK. BẠN CÓ THỂ CHỌN KHÔNG THAM GIA VÀ CHỜ HÀNH ĐỘNG LỚP NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP BÊN DƯỚI.

2. Quyền riêng tư của bạn

 

Sự riêng tư của bạn quan trọng với chúng tôi. Tìm hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách đọc  Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi , được kết hợp với các Điều khoản này. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật bởi vì bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng UltraLock có thể thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn phù hợp với chính sách đó.

 

3. Đủ điều kiện để sử dụng trang web của chúng tôi

 

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn từ 18 tuổi trở lên hoặc độ tuổi trưởng thành ở nơi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp của bạn.

 

4. Việc bạn sử dụng các dịch vụ UltraLock

 

UltraLock cung cấp nội dung thông qua các Dịch vụ có bản quyền và / hoặc tác phẩm đã đăng ký nhãn hiệu của UltraLock hoặc bên cấp phép bên thứ ba của UltraLock (gọi chung là “Tài liệu”). Tài liệu có thể bao gồm logo, đồ họa, video, hình ảnh, văn bản, phần mềm và các nội dung khác.

 

Theo các Điều khoản này, UltraLock cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng và hiển thị Tài liệu cũng như truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân của bạn.

 

Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp làm bất kỳ điều nào sau đây:

 

(i) sửa đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào cấu thành Dịch vụ; (ii) thuê, cho thuê, cho mượn, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển giao Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Dịch vụ trên cơ sở chia sẻ thời gian hoặc để cung cấp bất kỳ bảo mật hoặc dịch vụ nào khác cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) tạo bất kỳ bản sao nào của phần mềm được sử dụng để cung cấp Dịch vụ; (iv) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng, hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ; (v) xóa bản quyền và các thông báo về quyền sở hữu khác trên Dịch vụ; (vi) cố gắng truy cập, giám sát hoặc sử dụng Sản phẩm của những khách hàng khác; (vii) sử dụng Dịch vụ liên quan đến việc truy cập hoặc giám sát bất kỳ thiết bị không phải UltraLock nào; (viii) truy cập Dịch vụ để xây dựng một sản phẩm tương tự hoặc cạnh tranh; (ix) tải lên, truyền hoặc phân phối bất kỳ vi-rút, sâu máy tính hoặc phần mềm nào nhằm mục đích làm hỏng hoặc thay đổi máy tính hoặc mạng truyền thông, máy tính, thiết bị di động cầm tay, dữ liệu, Dịch vụ, Sản phẩm hoặc bất kỳ tài sản nào khác; (x) can thiệp, làm gián đoạn hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; hoặc (xii) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; hoặc (xii) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ; hoặc (xii) vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

5. Yêu cầu để sử dụng UltraLock

 

Bạn có trách nhiệm có tất cả phần mềm, phần cứng và các yếu tố hệ thống khác được yêu cầu và đảm bảo rằng chúng tương thích và được định cấu hình đúng. Bạn xác nhận rằng (a) UltraLock không thể cung cấp Dịch vụ đúng cách nếu các yêu cầu và khả năng tương thích không được đáp ứng và (b) bạn sẽ không nhận được thông báo từ thiết bị UltraLock của mình khi kết nối internet của Sản phẩm bị mất nguồn, hoạt động không bình thường , cắt, hoặc bị can thiệp, hoặc Sản phẩm bị hư hỏng hoặc phá hủy.

 

Đối với một số Sản phẩm UltraLock nhất định, bạn phải có kết nối internet băng thông rộng đang hoạt động và kết nối ethernet có dây hoặc bộ định tuyến Wi-Fi (802.11 b / g / n), thiết bị di động được hỗ trợ (để sử dụng Ứng dụng di động), v.v. phần cứng, phần mềm, thiết bị hoặc các hạng mục do UltraLock chỉ định vào từng thời điểm. UltraLock có quyền thay đổi bất kỳ yêu cầu hệ thống tối thiểu nào vào bất kỳ lúc nào.

 

6. Đăng ký và Tài khoản Người dùng

 

Để tạo tài khoản, bạn phải gửi thông tin của mình qua trang đăng ký như được nhắc trên Ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc Trang web của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, mã zip / mã bưu điện và địa chỉ của bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin tùy chọn bổ sung trong quá trình thiết lập không bắt buộc phải đăng ký tài khoản nhưng có thể cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ đầy đủ hoặc có thể hữu ích cho UltraLock trong việc cung cấp cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh hơn. Thông tin này có thể bao gồm, ví dụ, thông tin thanh toán.

 

Là một phần của quá trình đăng ký, bạn sẽ tạo mật khẩu cho phép bạn đăng nhập vào Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn. Bạn đồng ý không chia sẻ mật khẩu của mình, cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng mật khẩu của bạn hoặc làm bất kỳ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của mật khẩu của bạn.

 

Tất cả thông tin bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản và thông qua Trang web phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn có thể thay đổi, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào khỏi tài khoản của mình bằng cách đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của bạn và thực hiện các thay đổi mong muốn hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của UltraLock.

 

Quản trị viên & Người dùng

 

Cá nhân đầu tiên tạo tài khoản và thiết lập Sản phẩm là chủ sở hữu của Sản phẩm UltraLock được liên kết với tài khoản đó và là chủ tài khoản chính (“Quản trị viên”). Các cá nhân được phép truy cập Sản phẩm và Dịch vụ của Chủ sở hữu vị trí là người dùng được ủy quyền (“Người dùng”) trong tài khoản của Quản trị viên và được mời thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Người dùng có thể có khả năng sử dụng Dịch vụ và Sản phẩm (ví dụ: Người dùng có thể khóa hoặc mở khóa Sản phẩm). Người dùng cũng có thể có khả năng xem thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân) và nội dung trên tất cả các Sản phẩm của Quản trị viên (ví dụ: Người dùng sẽ nhận được thông báo về các sự kiện). Người dùng chịu trách nhiệm về các hành động của họ liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ,

 

7. Bảo mật thông tin của bạn

 

UltraLock quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân của người dùng. UltraLock sử dụng các phương pháp hay nhất trong ngành khi nói đến bảo mật. Mặc dù thực hiện các bước này, UltraLock không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể đánh bại các biện pháp bảo mật của UltraLock. Bạn xác nhận rằng bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình và việc sử dụng Dịch vụ do bạn tự chịu rủi ro.

 

8. Tích hợp với các nền tảng và dịch vụ của bên thứ ba

 

UltraLock có thể cho phép bạn tích hợp Sản phẩm UltraLock với một hoặc nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: UltraLock hiện tích hợp với Alexa, cho phép bạn điều khiển thiết bị UltraLock thông qua thiết bị hỗ trợ Alexa và IFTTT, cho phép thiết bị UltraLock tương tác với thiết bị tương thích IFTTT khác. Bạn quyết định xem và với Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bên thứ ba nào bạn muốn giao diện. Cần có sự đồng ý và ủy quyền rõ ràng của bạn đối với giao diện này và bạn có thể thu hồi bất kỳ lúc nào. Sau khi bạn đồng ý cho một Sản phẩm và Dịch vụ bên thứ ba cụ thể, bạn đồng ý rằng UltraLock có thể trao đổi thông tin và dữ liệu liên quan đến bạn và Sản phẩm của bạn, bao gồm cả thông tin tài khoản của bạn để cho phép giao diện bạn đã ủy quyền hoạt động cùng với Sản phẩm UltraLock.

 

9. Truyền thông điện tử

 

Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử liên quan đến dịch vụ từ UltraLock, có thể bao gồm các thông báo về phí áp dụng, thông tin giao dịch và thông tin khác liên quan đến Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng mọi thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi gửi cho bạn theo phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, bao gồm cả việc thông báo đó phải bằng văn bản.

 

10. Ứng dụng di động

 

UltraLock không đảm bảo rằng Ứng dụng Di động sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn. Các ứng dụng khác có thể tương tác với Ứng dụng dành cho thiết bị di động theo những cách không thể đoán trước và UltraLock không đảm bảo về các trục trặc hoặc lỗi do các tương tác đó gây ra.

 

UltraLock cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng bất kỳ bản sao mã đối tượng nào của Ứng dụng dành cho thiết bị di động cho một tài khoản đã đăng ký trên một thiết bị di động chỉ do bạn sở hữu hoặc cho thuê để sử dụng cá nhân liên quan đến Dịch vụ .

 

UltraLock và người cấp phép hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của nó giữ lại mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Ứng dụng dành cho thiết bị di động. Phí dữ liệu chuẩn của nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

 

Các điều khoản và điều kiện bổ sung sau áp dụng đối với Ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  • Bạn xác nhận rằng các Điều khoản này chỉ dành cho bạn và UltraLock chứ không phải với Apple, Inc. (“Apple”) hoặc Google, Inc. (“Google”).
  • Việc bạn sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động của UltraLock phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ hiện hành của App Store của Apple và Điều khoản dịch vụ của Google Play hiện hành khi đó của Google.
  • UltraLock hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Ứng dụng Di động và Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng Apple và Google không có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ liên quan đến Ứng dụng Di động của chúng tôi.
  • Bạn đồng ý rằng UltraLock hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng dành cho thiết bị di động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào rằng Ứng dụng dành cho thiết bị di động không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự, và tất cả các khiếu nại đó chỉ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này và bất kỳ luật hiện hành nào.
  • Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
  • Các bên đồng ý rằng Apple và Google là bên thụ hưởng bên thứ ba đối với các Điều khoản này vì chúng liên quan đến giấy phép của bạn đối với Ứng dụng di động của UltraLock.

  Apple, logo Apple và iPhone, là các nhãn hiệu của Apple, Inc., đã được đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple, Inc. Android là nhãn hiệu của Google, Inc.

 

11. Các quốc gia không được hỗ trợ

 

Mặc dù Dịch vụ có thể truy cập được trên toàn thế giới, nhưng Dịch vụ của UltraLock không dành cho tất cả mọi người hoặc ở tất cả các quốc gia, bao gồm cả những người và quốc gia bị luật pháp Hoa Kỳ cấm. Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ một quốc gia không được hỗ trợ, bạn tự mình làm như vậy và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

 

12. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

 

UltraLock là chủ sở hữu độc quyền của các quyền và lợi ích đối với và đối với nhãn hiệu UltraLock, logo UltraLock,  ở Việt Nam và nước ngoài. Các nhãn hiệu, tên và biểu tượng khác trên hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả công nghệ và tài sản trí tuệ có sẵn hoặc xuất hiện trên hoặc thông qua bất kỳ Dịch vụ nào, bao gồm Ứng dụng dành cho thiết bị di động, thông tin, phần mềm, tài liệu, dịch vụ, nội dung, thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh và biểu tượng, là tài sản duy nhất của UltraLock hoặc các nhà cấp phép của UltraLock. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi UltraLock.

13. Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm và bồi thường

 

Bảo hành cho Sản phẩm UltraLock được quy định trong Bảo hành có giới hạn của UltraLock.

 

ULTRALOCK, CHO CHÍNH MÌNH VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ, KHÔNG THỰC HIỆN CÁC TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM, BẢO HÀNH HOẶC BẢO ĐẢM KHI KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ. KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁC, ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÁC DỊCH VỤ VÀ TÀI LIỆU VÀ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC CHỨA HOẶC TRÌNH BÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, “CÓ SN” VÀ “Ở ĐÂU”, VÀ UltraLock TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, TRUYỆN GÌ, RÕ RÀNG, HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, MỤC TIÊU, HÀI LÒNG CỦA QUYỀN LỢI.

 

UltraLock không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào đối với vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại có thể được cài đặt trên thiết bị di động hoặc máy tính của bạn.

 

Thiết bị và Dịch vụ của UltraLock không thể loại bỏ sự xuất hiện của các sự kiện mà chúng nhằm phát hiện hoặc ngăn chặn, bao gồm hỏa hoạn, lũ lụt và trộm cắp. Khác với những gì được quy định rõ ràng trong Bảo hành có giới hạn của UltraLock, UltraLock không bảo đảm hoặc bảo đảm rằng sản phẩm hoặc Dịch vụ của UltraLock sẽ phát hiện hoặc ngăn chặn những sự cố như vậy. Bạn hủy bỏ, từ bỏ, hủy bỏ và hứa sẽ không khởi kiện hoặc đưa ra bất kỳ yêu cầu nào dưới bất kỳ hình thức nào chống lại UltraLock về mất mát, hư hỏng hoặc thương tích liên quan đến Sản phẩm hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào.

 

UltraLock và các nhà cấp phép và nhà cung cấp của nó không bảo đảm rằng các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc các Dịch vụ (i) sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc yêu cầu của bạn; (ii) sẽ tương thích với mạng gia đình, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn; (iii) sẽ có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi; (iv) sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc (v) sẽ đưa ra thông báo vào bất kỳ thời điểm nào hoặc tại bất kỳ thời điểm nào. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn thu thập từ UltraLock hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào.

 

Lỗi do con người luôn có thể xảy ra và thời gian phản ứng của cảnh sát, cứu hỏa và nhân viên cấp cứu y tế nằm ngoài tầm kiểm soát của UltraLock. Bạn có thể không nhận được tín hiệu báo động nếu đường dây liên lạc hoặc nguồn điện bị gián đoạn vì bất kỳ lý do gì.

 

THÔNG BÁO DI ĐỘNG TỪ SẢN PHẨM UltraLock CỦA BẠN CHỈ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG TIN.

 

Nếu bất kỳ người nào khác, bao gồm cả công ty bảo hiểm thay thế của bạn, đưa ra bất kỳ khiếu nại nào hoặc khởi kiện UltraLock theo bất kỳ cách nào liên quan đến Sản phẩm hoặc Dịch vụ, bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ UltraLock vô hại khỏi khiếu nại hoặc vụ kiện, bao gồm thanh toán tất cả các thiệt hại, chi phí, chi phí và phí luật sư.

 

14. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

 

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, UltraLock KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN TƯỢNG, NGOÀI, BỔ SUNG, CÁ NHÂN, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM MẤT DỮ LIỆU, DOANH THU, LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG HOẶC THUẬN LỢI KINH TẾ KHÁC). UltraLock BIẾT CÓ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA UltraLock PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM NÀO, BAO GỒM TRONG HỢP ĐỒNG, KHOẢN (BAO GỒM TIÊU CỰC VÀ TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC), HOẶC CÁCH KHÁC, SẼ KHÔNG NGOẠI LỆ PHÍ THỰC SỰ BẠN ĐÃ TRẢ CHO UltraLock HOẶC UltraLock BÁN LẠI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA UltraLock CHO CÁC DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRONG 12 THÁNG TRƯỚC (NẾU CÓ).

 

Không có nội dung nào trong các Điều khoản này (bao gồm bất kỳ điều gì được quy định trong điều khoản “Giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi”) sẽ cố gắng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

 

Những giới hạn này được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép và bất chấp mọi trường hợp không đạt được mục đích thiết yếu của các Điều khoản này hoặc bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào dưới đây.

 

Giới hạn thời gian để khiếu nại

Không được khởi kiện hoặc hành động chống lại UltraLock sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra sự cố dẫn đến mất mát, thương tật hoặc thiệt hại hoặc trong thời gian ngắn nhất được phép theo luật hiện hành.

 

15. Tranh chấp với UltraLock

 

Vui lòng đọc kỹ điều này. Nó ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn.

 

Hầu hết các mối quan tâm của khách hàng có thể được giải quyết nhanh chóng bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  [email protected] . Phần này liên quan đến các tranh chấp có thể phát sinh giữa bạn và UltraLock. Trọng tài là một hình thức giải quyết tranh chấp riêng, trong đó những người có tranh chấp từ bỏ quyền khởi kiện, tố tụng tại tòa án và xét xử bồi thẩm đoàn, thay vào đó gửi tranh chấp của họ cho một người thứ ba trung lập (hoặc trọng tài) để có sự ràng buộc quyết định. Bạn có quyền chọn không tham gia điều khoản này (như được giải thích bên dưới), có nghĩa là bạn sẽ giữ quyền tranh tụng các tranh chấp của mình tại tòa án, trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

 

Vui lòng đọc kỹ điều khoản này . Tất cả các Tranh chấp giữa bạn và UltraLock sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc. Trọng tài thay thế quyền ra tòa. Trong trường hợp không có thỏa thuận trọng tài này, bạn có thể có quyền hoặc cơ hội đưa ra yêu cầu trước tòa, trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và / hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện do người khác đệ trình lên tòa án (bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành động tập thể). Trừ khi có quy định khác, việc tham gia vào thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn từ bỏ quyền khởi kiện các khiếu nại và mọi cơ hội để được thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn xét xử. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài, và việc xem xét của tòa án đối với phán quyết của trọng tài bị hạn chế. Trọng tài phải tuân theo thỏa thuận này và có thể ra phán quyết bồi thường thiệt hại tương tự như tòa án (bao gồm cả phí luật sư).

 

Với mục đích của điều khoản này, “UltraLock” có nghĩa là UltraLock và công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết, và từng cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ. “Tranh chấp” có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa bạn và UltraLock về bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ của bạn với UltraLock, cho dù dựa trên hợp đồng, quy chế, quy định, pháp lệnh, hành vi lừa đảo (bao gồm, nhưng không giới hạn, gian lận, trình bày sai, lừa đảo hoặc sơ suất), hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc công bằng nào khác, và bao gồm hiệu lực, khả năng thực thi hoặc phạm vi của điều khoản này (ngoại trừ khả năng thực thi của điều khoản Miễn trừ Hành động Tập thể bên dưới). “Tranh chấp” được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể sẽ được thực thi,

 

CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý RẰNG, NGOẠI TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY, BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP NHƯ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA Ở TRÊN, HIỆN TẠI HOẶC DỰA TRÊN HÀNH VI HOẶC LÝ DO TRONG QUÁ TRÌNH HOẶC TRONG TƯƠNG LAI, SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐỘC QUYỀN VÀ CUỐI CÙNG BẰNG CÁCH CHỨNG MINH THEO QUY ĐỊNH NÀY.

 

Giải quyết khiếu nại trước trọng tài

 

Đối với tất cả các Tranh chấp, trước tiên bạn phải tạo cơ hội cho UltraLock giải quyết Tranh chấp bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về tranh chấp của bạn cho UltraLock. Thông báo bằng văn bản đó phải bao gồm (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn, (3) mô tả bằng văn bản về yêu cầu của bạn và (4) mô tả về biện pháp cứu trợ cụ thể mà bạn tìm kiếm. Nếu UltraLock không giải quyết Tranh chấp trong vòng 60 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn, bạn có thể theo đuổi Tranh chấp của mình trong trọng tài. Bạn chỉ có thể theo đuổi Tranh chấp của mình tại tòa án trong các trường hợp được mô tả bên dưới.

 

Loại trừ khỏi Trọng tài / Quyền chọn không tham gia

 

Bất chấp những điều trên, bạn hoặc UltraLock có thể chọn theo đuổi Tranh chấp tại tòa án chứ không phải bằng trọng tài nếu (a) Tranh chấp đủ điều kiện, trong trường hợp đó, Tranh chấp có thể được khởi kiện tại một tòa án khiếu nại nhỏ; hoặc (b) BẠN CHỌN THỦ TỤC THAM GIA NÀY TRONG VÒNG 30 NGÀY CỦA NGÀY MÀ BẠN ĐỒNG Ý ĐẦU TIÊN VỚI THỎA THUẬN NÀY (“Thời hạn Chọn không tham gia”). Bạn có thể chọn không tham gia quy định này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới UltraLock. Thông báo bằng văn bản của bạn phải bao gồm (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn và (3) tuyên bố rõ ràng rằng bạn không muốn giải quyết tranh chấp với UltraLock thông qua trọng tài. Bất kỳ yêu cầu chọn không tham gia nào nhận được sau Thời hạn Chọn không tham gia sẽ không hợp lệ và bạn phải theo đuổi Tranh chấp của mình tại trọng tài hoặc tòa án khiếu nại nhỏ.

 

Thủ tục Trọng tài

 

Hiệp hội Trọng tài Việt Nam sẽ phân xử tất cả các Tranh chấp và việc phân xử sẽ được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất. Trọng tài sẽ được bắt đầu với tư cách là trọng tài cá nhân, và sẽ không được bắt đầu với tư cách là trọng tài tập thể trong mọi trường hợp. Tất cả các vấn đề sẽ do trọng tài quyết định, bao gồm cả phạm vi của điều khoản này.

 

Phán quyết Trọng tài – Trọng tài có thể ra phán quyết sẵn có theo luật hiện hành và sẽ không có quyền phán quyết, chống lại hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào không phải là một bên của thủ tục tố tụng. Trọng tài sẽ đưa ra bất kỳ phán quyết nào bằng văn bản nhưng không cần đưa ra tuyên bố lý do trừ khi được một bên yêu cầu. Phán quyết đó sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên.

 

Thanh toán Phí và Chi phí Trọng tài – UltraLock sẽ thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn trọng tài và các chi phí và chi phí của trọng tài theo yêu cầu bằng văn bản của bạn được đưa ra trước khi bắt đầu trọng tài. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí bổ sung và chi phí mà bạn phải chịu trong quá trình phân xử trọng tài, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật sư hoặc nhân chứng chuyên môn. Các khoản phí và chi phí có thể được trao theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài bất kỳ quyền nào để khôi phục phí và chi phí theo luật hiện hành, nếu bạn cung cấp thông báo và thương lượng thiện chí với UltraLock như được cung cấp trong phần trên có tiêu đề “Giải quyết khiếu nại trước trọng tài” và trọng tài kết luận rằng bạn là người chiếm ưu thế bên trong trọng tài, bạn sẽ có quyền thu hồi phí luật sư hợp lý và chi phí theo quyết định của trọng tài viên.

 

Bãi bỏ Hành động Tập thể

 

Trừ khi có quy định khác trong điều khoản này, trọng tài không được tổng hợp nhiều khiếu nại của một người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hoặc khiếu nại tập thể hoặc đại diện nào (chẳng hạn như một vụ kiện tập thể, vụ kiện tổng hợp hoặc hành động chung của luật sư riêng ) trừ khi cả bạn và UltraLock đồng ý cụ thể làm như vậy sau khi bắt đầu phân xử. Nếu bạn chọn theo đuổi Tranh chấp của mình tại tòa án bằng cách chọn không tham gia điều khoản Trọng tài, như đã nêu ở trên, thì Điều khoản từ bỏ vụ kiện tập thể này sẽ không áp dụng cho bạn.

 

Bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web hoặc Dịch vụ đều không được là đại diện lớp, thành viên lớp, hoặc tham gia vào thủ tục cấp lớp, hợp nhất hoặc đại diện mà không tuân thủ các yêu cầu chọn không tham gia ở trên.

 

Bồi thẩm đoàn từ bỏ

 

Bạn hiểu và đồng ý rằng khi tham gia Thỏa thuận này, bạn và UltraLock đều từ bỏ quyền xét xử bồi thẩm đoàn hoặc xét xử trước thẩm phán tại tòa án công. Trong trường hợp không có điều khoản này, bạn và UltraLock có thể có quyền hoặc cơ hội đưa Tranh chấp ra tòa án, trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và / hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện do người khác đệ trình lên tòa án ( bao gồm cả các hành động của lớp). Trừ khi có quy định khác bên dưới, những quyền đó sẽ được từ bỏ. Các quyền khác mà bạn sẽ có nếu ra tòa, chẳng hạn như quyền kháng cáo và đối với một số loại khám phá nhất định, có thể bị hạn chế hơn hoặc cũng có thể bị từ bỏ.

 

Tính hiệu lực từng phần

 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này (khác với điều khoản Miễn trừ Hành động Tập thể ở trên) bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi điều khoản này và phần còn lại của điều khoản này sẽ có đầy đủ hiệu lực. Nếu điều khoản Từ bỏ Hành động Tập thể bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ điều khoản này sẽ không thể thi hành và Tranh chấp sẽ do tòa án quyết định.

 

Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt dịch vụ của bạn với UltraLock hoặc các chi nhánh của UltraLock. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào ngược lại trong Thỏa thuận này, chúng tôi đồng ý rằng nếu UltraLock thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với điều khoản này (ngoài thay đổi đối với Địa chỉ thông báo), bạn có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy và yêu cầu UltraLock tuân thủ ngôn ngữ trong điều khoản này nếu xảy ra tranh chấp giữa chúng tôi.

 

16. Các điều khoản khác

 

Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số này được phát hiện là không phù hợp với luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được hiểu là để phản ánh ý định của các bên và sẽ không có điều khoản nào khác được sửa đổi. Việc UltraLock không thực thi bất kỳ Điều khoản nào trong số này không phải là sự từ bỏ các điều khoản đó. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và UltraLock liên quan đến Dịch vụ và thay thế tất cả các cuộc đàm phán, thảo luận hoặc thỏa thuận trước đó hoặc hiện tại giữa bạn và UltraLock.

 

17. Thay đổi đối với các Điều khoản này

 

Dịch vụ của chúng tôi không ngừng phát triển để giúp chúng tôi mang đến những cải tiến thú vị và hữu ích cho bạn. UltraLock có thể thực hiện các thay đổi đối với, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ bất kỳ lúc nào. UltraLock không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào. UltraLock cũng có thể thay đổi, cập nhật, thêm hoặc xóa các quy định của các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản đã cập nhật trên trang web của UltraLock, bằng cách cung cấp thông báo qua Dịch vụ hoặc bằng cách gửi email cho bạn về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ sau khi UltraLock đã cập nhật Điều khoản, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản đã cập nhật; nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản cập nhật nào, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

 

18. Liên hệ với chúng tôi

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến quyền riêng tư về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Tầng Trệt, Lô A, Chung Cư Bình Trị Đông B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân – HCM hoặc qua thư đến: [email protected]