Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin xuất hóa đơn:

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
UL-A290 - Khóa cửa vân tay thông minh dành cho cho gia đình, căn hộ, công ty, khách sạn v.v..  × 1 2.699.000 VND
Tạm tính 2.699.000 VND
Giao hàng
Tổng 2.699.000 VND
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên toàn bộ trang web này, để quản lý quyền truy cập vào tài khoản của bạn và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.